Hier wordt het recreatief toestelturnen aangeleerd. De jongens en meisjes turnen 2 uur per week. Het hoofddoel is om op een recreatieve manier en ieder op zijn eigen niveau basisvaardigheden van het turnen aan te leren. Hiervoor wordt het leerplan GymStars van de Gymnastiek Federatie gebruikt. De jongens leren oefenen op vijf Olympische turntoestellen : vloer, rekstok, ringen, brug en sprong en de meisjes  leren oefenen op vier Olympische turntoestellen : vloer, brug, balk en sprong. Deze groepen nemen niet deel aan wedstrijden. Hoe ouder het kind, hoe meer het krachtaspect aan bod komt en hoe hoger de moeilijkheidsgraad van de oefeningen zal worden. (Lees meer over Gymstars)

 

Het seizoen loopt van september tot einde mei. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. De schoolvakanties starten op maandag, dus als er op vrijdag nog school was is er zaterdag ook les bij ons. Kinderen mogen altijd een lesje vrijblijvend en gratis proberen. Wil je je kind graag inschrijven vraag dan een inschrijvingsformulier aan de lesgever en geeft het ingevuld weer terug. Een inschrijving is pas geldig als ook het lidgeld betaald is.

  

Gymstars Meisjes 1+2

Voor meisjes van het eerste en tweede leerjaar

Vrijdag : van 17u00 tot 19u00 

Locatie : SportinGenk Park

Lidgeld : 155 euro

Start : 1 september 2023

 

Gymstars Meisjes 3+4

Voor meisjes van het derde en vierde leerjaar

Donderdag : van 17u00 tot 19u00

Locatie : SportinGenk Park

Lidgeld : 155 euro

Start : 7 september 2023

 

Gymstars Meisjes 5+6

Voor meisjes van het vijfde en zesde leerjaar

Donderdag : van 17u00 tot 19u00

Locatie : SportinGenk Park

Lidgeld : 155 euro

Start : 7 september 2023

 

Gymstars Meisjes Middelbaar

Voor meisjes van het middelbaar

Vrijdag : van 17u00 tot 19u00

Locatie : SportinGenk Park

Lidgeld : 155 euro

Start : 1 september 2023

 

Gymstars Jongens

Voor jongens vanaf het eerste leerjaar

Vrijdag : van 18u00 tot 20u00

Locatie : College

Lidgeld : 155 euro

Start : 1 september 2023