Dit zijn de meisjes die geselecteerd zijn voor deelname aan de wedstrijden toestelturnen. Je kan niet vrij inschrijven voor een wedstrijdploeg. Alle gymnasten worden jaarlijks beoordeeld op hun vordering, attitude en toekomst. Afhankelijk van de beoordeling wordt de selectie verlengd. De meisjes worden ingedeeld in groepen volgens niveau. 

 

We starten met een talenten- en daarna een instapgroep waar de basis wordt gelegd om door te groeien naar de wedstrijdploegen. We kiezen ervoor om de gymnasten een leerplan aan te leren dat aangepast is aan het eigen niveau en vorderingen. Het kan dus zijn dat gymnasten in een zelfde groep andere oefeningen trainen. Het is ook mogelijk dat de lesgevers beslissen in het belang van het kind het aantal uren per week tijdelijk aan te passen. We trachten steeds het hoogst haalbare en aanvaardbare uit het kind te halen.

 

Het seizoen loopt van augustus tot einde juni. Tijdens de schoolvakanties is er normaal les tenzij door de lesgevers anders wordt aangeven.