Dit zijn de jongens en meisjes die geselecteerd zijn voor deelname aan de wedstrijden TUMBLING. Je kan niet vrij inschrijven voor een wedstrijdploeg. Alle gymnasten worden jaarlijks beoordeeld op hun vordering, attitude en hun toekomst. Afhankelijk van de beoordeling wordt de selectie verlengd. De jongens en meisjes worden ingedeeld in groepen volgens niveau.

 

Je kan kiezen voor wedstrijden op RECREA-niveau of op COMPETITIE-niveau. Bij Recrea wordt een aangepast programma gevolgd dat minder zwaar is dan dat van reguliere wedstrijden. Hier ligt de nadruk meer op basisvaardigheden en het plezier in het aanleren ervan.

 

Voor de wedstrijdploegen starten we met een talentengroep en vervolgens de instapgroep waar de basis wordt gelegd om door te groeien naar de verschillende competitieploegen. 

Het seizoen loopt van augustus tot einde juni. Tijdens de schoolvakanties is er normaal les tenzij door de lesgevers anders wordt aangeven.